Profil

De enkelte fag

Alle private grundskoler skal "stå mål med", hvad der almindeligvis forventes i en folkeskole, og følger dermed fælles mål. Skolen tilbyder 9. klasses afgangsprøve.
 
På KLS har vi følgende obligatoriske fag: Dansk, Matematik, Engelsk, Historie, Samfundsfag, Natur og Teknik, Idræt, Musik, Biologi, Fysik, Geografi.
2. fremmesprog på KLS er tysk.
 
Vi underviser ikke i Kristendomskundskab, men i faget; "Religion og Livfilosofi" fra 1. klasse.
Vores forståelse af faget Hjemkundskab betyder at alle elever fra og med 3. kl. er med i det praktiske arbejde i køkkenet min. 20 timers årligt. Derudover har 5. klasse undervisning i hjemkundskab 2 timer pr. uge.
 
 
Vi arbejder kontinuerligt på balancen mellem det fagfaglige og det musisk/kreative bredt defineret. I Overbygningen er der to ugentlige timers valgfag. Der er i år 5 hold.
KLS laver årligt Musical for hele skolen, hvor alle klasser deltager på tværs.
I efteråret har vi altid en temauge, hvor alle vores unger også er på tværs, (fra 0. til og med 9.kl.).
Revideret marts 2017

Evaluering af kvalitet

Skolens evalueringspolitik er beskrevet under fanebladet - evaluering.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Der er et antal støttelærere og ved faglige eller sociale vanskeligheder kan der søges støtte.
 
Skolen har et ressourceteam, der består af to ansatte, der koordinerer støttetimer og samler trådene.