Faktuelle oplysninger

Antal elever

Elevtal pr. 5. september 2016: 217
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Klassekvotienten på KLS er 22 pr. klasse.
I Overbygningen - fra 7. til og med 9. kl. kan der dog tages flere elever ind.
Der optages ikke nye elever i 9. kl.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Antal elever pr. pc

Alle elever fra 7. til og med 9. kl. skal selv medbringe PC'er.
Der ud over har vi et computerlokale med 22 pc'er.
Elever med særlige behov har mulighed for at søge IT-rygsæk og fra skoleåret 2012/13 har vi indkøbt iPad også til elever med særlige behov.

Antal medarbejdere

Antal fastansatte medarbejdere pr. 1. august 2012: 27
 
Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale