HVERDAG PÅ KLS

Skoledagen på KLS har lige så mange farver og former, som der er ideer.
Nogle dage sidder alle - som i gamle dage - på hver deres plads i klasseværelserne med en bog og blyant - og naturligvis et par pc'ere!
Andre dage er ingen, hvor de ifølge skemaet skulle være. De kan så enten være ude at løbe - for det gør overbygningseleverne tre gange om ugen, eller danse i hallen, "hulahoppe i gården", for mellemafdelingen har LÆS og BEVÆG tre gange ugentligt. De kan også være på tur ud-af-huset, eller sidde i grupper rundt omkring med forskellige opgaver. Som regel er der også 6-7 eleveri køkkenet og hjælpe med frokosten.

FAGENE

Skolen følger Fælles Mål 2009 fra undervisningsministeriet, og følger dermed de slutmål, delmål og undervisningsplaner for fag og emner.
Der undervises i samme fag som i folkeskolen. Dog har vi valgt at undervise i Religion & Livsfilosofi fra 0-9.klasse, i stedet for kristendom. 
I overbygningen er der Linjefag, i Mellemafdelingen Minilinje. Valgfagene aftales løbende. Faget hjemkundskab er hos os afløst af produktion i vores madordning en fuld uge om året samt kurser i hygiejne og ernæring på udvalgte klassetrin.
 
LEKTIER                      
Som lilleskole og dannelsesinstitution er det naturligt, at vi samarbejder med Hjemmet om lektier. At forældrene deltager aktivt i lektielæsningen giver også en naturlig mulighed for involvering i børnenes dagligdag.
Det siger næsten sig selv, at der i de tre afdelinger er en vis progression i mængde og indhold af lektier – og naturligvis også i vores forventninger til forældrenes rolle i lektielæsningen. Forældrene holder sig orienterede om lektier på ForældreIntra.

KLASSENS SOCIALE LIV
Vi prioriterer klassens sociale liv og kaptital højt på skolen. Elever og lærere opstiller i samarbejde hvilke regler der er gældende for en god klassekultur. Vi vil på tværs af klassene etablere venskabsklasser, hvor ældre elever har særlige opgaver sammen med de yngre elever, som eksempel læsemakker. Derudover uddannes elevmæglere/legepatrulje på de ældste klassetrin, således de kan tage aktivt del i konfliktløsning mellem eleverne samt være med til at skabe aktive og gode frikvarterer for alle.