INDSKOLINGEN - DE FØRSTE ÅR 

Forventninger om hjemmets deltagelse i at pakke og tjekke taske, bøger og penalhus. Det er væsentligt, at der opøves en hjemmelæringskultur – bredt defineret. Inspiration hertil hentes på temamøder i IS. Der læses bøger sammen, der øves rim, remser og bogstaver og tal. Der skal læses 15 minutter dagligt.

Det er et mål at skabe fællesskab på tværs af klasserne, og give de mindre elever en mulighed for at lære de større elever bedre at kende, og give de større elever en mulighed for at vise de yngre elever, hvad de kan.
 

Pædagogik og læring

 • Systemisk tænkning (selvevaluering, læringsfællesskaber, klassemøder)
 • Spisefællesskab (madordning)
 • Tæt samarbejde med SFO
 • Etablering af forældresamarbejde
 • Introduktion til CL-strukturer
 • Klassens trivsel; AKT, legegrupper, legetimer på tværs

Børn med særlige behov

 • Læseløft/strategier
 • Matematikløft
 • Tæt kollegialt samarbejde omkring børnene
 • AKT-indsats

Evaluering

 • Løbende evaluering
 • Pædagogiske tests/diagnostiske tests

Undervisningsmaterialer

 • Engangsbøger
 • Grundbøger (klassesæt)
 • Andre materialer der udfordrer kroppen og fremmer aktiv undervisning
 • Introduktion til Ipads som læringsredskab

Forældreintra

 • Besked mellem skole og hjem
 • Opslagstavlen
 • Ugeplaner
 • Årsplaner

Forældresamarbejde

 • 2-3 forældremøder
 • 2 skole/hjem samtaler

Arrangementer for børn og forældre

 • Høstfest (sept)
 • Musical (dec)
 • Sommerfest (juni)
 • Trivselsarrangementer
 • Forældrearbejdsdage (rengøring, arbejdsdage)
 • Forældreundervisning (marts/april)
Særlige uger
 • Emneuge ; Byemne, OL, Kreative værksteder (hele skolen)
 • Musical i december (hele skolen)
 • Projekt/Temauge (marts/april)
 • Ture ud af huset
 • Skovture
 • Sommertur (Zoo eller lign.)
 • Lejrskoler hvert år med fokus på udeliv
Det forpligtende fællesskab - det vi gør sammen på hele skolen:
 • Emneuge
 • Motionsdag i oktober
 • Dansedag i februar
 • Venskabsklassearrangementer
 • Tværklassedage
 • Elevråd
 • Musical

 

"For at værne om den fri tid, leg og fællesskaber må børnene

ikke have legetøj med, og deres mobiltelefoner skal blive i tasken hele dagen"

Aftenarrangementer for børnene
 • Øve-overnatning i børnehaveklassen
 • Hyggeaften for 1. og 2. Klasse
 • Karneval i februar (hele skolen)

 

"Bevægelse og udeliv er naturligt integreret i undervisningen -

vi bruger vores dejlige udearealer samt naturen"