SFO - LEG OG LÆRING I FRITIDEN

SFO er Køge lille skoles fritidsordning. Der går ca. 90 - 95 børn fra Børnehaveklasse til og med 4 kl.

Der er 5 faste voksne og 3 faste vikarer tilknyttet SFO´en.

Der er et tæt samarbejde mellem skoledelen og SFO.

SFO´en er åben fra kl. 7.00 til 8.00 og igen fra kl. 12.00 til 17.00  

I skolens ferie er åbningstiden fra 7.00 til 17.00

 

SFO´en holder lukket

  • Grundlovsdag
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 29 - 30 og 31 i sommerfereien
  • Mellem jul og nytår
  • gen op til påsken

SFO´ENS FYSISKE RAMMER

SFO har flere lokaler til kreativitet, aktiviteter g leg,  derudover benytter vi indskolingens klasselokaler og caféen. I vinterperioden er der også tilbud om aktiviteter i Billedkunstlokalet.
Børnene kan frit opholde sig i klasse rum samt Caféen indtil kl. 16:00,hvor der skal ryddes op.

Frem til kl. 17:00 er der fri leg i Caféen, hallen eller udenfor.

 

I sommer halvåret benytter vi vores store udeareal, hvor børnene kan boltre sig som de vil,

klatre i træer, bygge huler, lege rollespil, spille bold, gynge, lege i sand, spille basket bold m.m.

 

I vinter halvåret benytter vi vores store hal, 3 - 4 eftermiddage om ugen, under opsyn.

 

SFO’ENS HVERDAG
Når undervisningen er slut går børnene ud fra kl 12.00 til 13.00, i al slags vejr.
Herefter kan børnene lege ude eller inde som de har lyst, eller de kan deltage iaktivitetstilbud, høre musik, spille spil osv.

Fra kl. ca. 14:00 til 14.30 er der ”åben frugt” dvs. børnene kan spise frugt i dette tidsrum, altid sammen med en voksen.

Mandage når vejret tillader det laver vi bål, snobrød, suppe m.v.

 

Børnene skal ”Streges ud”, når de går hjem.

 

Børn der skal med bussen, bliver fulgt af en medarbejder. Hvilket giver tryghed både for børn og forældre.

 

SFO´en er ikke gruppeopdelt, men fungerer som én stor enhed.

Forældrene er altid velkomne til at kontakte os, personligt eller på telefon: 28127677.

 

Det er en vigtig del af samarbejdet på skolen, at vi løbende har en snak om hverdagen, både i skoletiden og SFO-tiden – bl.a. for at få et helhedsbillede af det enkelte barn og for at kunne give barnet den størst mulige individuelle omsorg.

 

AKTIVITETER OG LEG
Vi tilbyder børnene forskellige aktiviteter.
Der bliver klippet og klistret, syet bamser, arbejdet med perler og pil, snittet med knive, knyttet, malet m.m.

I Hallen laver vi stop-dans, spiller boldspil, badminton, hockey og meget andet.

På De store boldbaner udenfor spiller vi fodbold, rundbold m.v

Udover disse planlagte aktiviteter, er der altid mulighed for fri leg så børnene kan udfolde sig uden konstant voksen kontakt. 

 

ARRANGEMENTER
Der afholdes 1 til 2 forældremøder årligt.
Den første hverdag i måneden, er forældrene velkommen til en 1 kop kaffe fra kl 14.30. Vi stiller et par kander kaffe og the frem, der er ”høflig selvbetjening”.
SFO’ens personale deltager i alle skolens fælles arrangementer, Sommerfest, Høstfest, Åbent hus m.v.

  

SFO’ENS VÆRDIGRUNDLAG
Vi er en SFO, der arbejder med pædagogiske processer der udvikler børnenes nysgerrighed og forståelse for samspil og det forpligtende fællesskab.

Vores mål er at støtte deres selvstændighed, hjælpe Dem til at træffe beslutninger og sige ja og nej på den gode måde. Der igennem, hjælper vi børnene til at kende forskel på lyst og behov. Og at handlinger har

konsekvenser. Dette er med til at udvikle børnene til at kunne indgå i sociale sammenhænge, ved at lytte og anerkende de forskellige behov de selv og deres kammerater har, vi vejleder dem til at gå i dialog med hinanden. Vores planlagte aktiviteter har fokus på, at børnene kan deltage på deres egne principper og udviklings trin.