En levende skole for livet

I foråret 1968 tog en gruppe unge forældre omkring Køge et usædvanligt initiativ. De holdt mange møder, hvor de besluttede at starte en helt ny skole i en fart.

 

Det blev til Køge Lille Skole. Forældrene var kritiske til de almindelige folkeskoler, som de mente var for store og for anonyme grå kasser med for lidt plads til elevernes personlige udvikling - og med en gammeldags pædagogik.

 

I stedet ville forældrene sikre sig selv og børnene reel indflydelse og medleven i skolehverdag og pædagogik og de ville vægte anderledes læringsformer.

 

Det blev med det samme til en musisk-kreativ pædagogisk linje, inspireret af frie skoler i og udland, ikke mindst Summerhill i Suffolk, England (www.summerhillschool.co.uk/)

 

Første skoleleder blev hurtigt fundet i den unge lærer Søren Engvold.

 

Tæt ved Køge by, på Egøjevej 130, lejede forældrene Egøje gamle skole, hvor Køge Lille Skole også i dag bor. Og de første elever rykkede så i august 1968 ind i en tom landsbyskole med bare to store klasseværelser til en 1. klasse og en børnehaveklasse.

 

Skolen fik med det samme flot søgning, så et par år senere købte forældrene bygningerne. Prisen blev aftalt til 300.000 kr. ved et møde hos kæmneren – kommune-kassereren - i Herfølge.

 

Forældrekredsen var fra starten og er også i dag meget bred. Håndværkere, lærere, erhvervsfolk, kunstnere og meget andet. Også politisk er og var forældrekredsen meget bredt sammensat. Den kommer fra alle samfundslag.

 

Skolens pædagogik satte børnenes selvtillid og udvikling i højsædet og dens slogan blev hurtigt ”En skole for livet” – med det mål, at lave en skole, som giver så meget personlig ballast i børnenes rygsæk, at de har nok til resten af livet.

 

Musik og kreativitet, fest og farver blev hurtigt en del af dagens orden. Og er det stadig. Det samme gjorde skolens rodfæstede demokrati: Skolen har altid været ledet af en forældrevalgt bestyrelse med ansvar for skolens overordnede linje og drift og en daglig ledelse med en ansat skoleleder.

 

Leg udendørs i huler, gynger og træer blev en vigtig del af den fri tid på skolen.

 

”Byemne” blev en fast tradition allerede da skolen var helt ung og holdes stadig ca. hvert tredje år. I en uge forandres skolen til en lille by med butikker, restauranter, politi, aviser og alt hvad der ellers hører til. Et helt samfund, så eleverne kan lege voksne. Det hele er meget fornøjeligt og lærerigt. Erfaringerne hænger ved hos gamle elever, som husker byemne som den begivenhed, hvor de for eksempel lærte, at man kan forme og forandre sit liv og hvad man gør med det.

 

På området musik og kreativitet har skolen også altid holdt en seriøs men legende linje. Hver eneste årgang rummer musiske talenter, som spiller sig til stor dygtighed, for eksempel som medlemmer af husorkesteret ved skolens årlige musicals, som løber af stablen hvert år i december.

 

Alle elever kommer til at stå på scenen. Alle kommer i berøring med musik. Det giver en træning og et mod, som sætter sig og virker som en del af at være ”en skole for livet”.

 

Op gennem 1970’erne voksede elevtallet støt og der blev pladsmangel. De første af mange ombygninger skete, hvilket gave klasseværelser på skolens 1.sal og senere en sidebygning.

 

I 1986 fik skolen en ny spisesal og et nyt køkken. Skolen havde da omkring 50 elever, fordelt fra BH.- til 7.-klasse.

 

1996 måtte der bygges en pavillon til musik og træsløjd og de oprindelige faglokaler blev inddraget til klasserum.

 

I 1998 blev 1. salen i den gamle bygning totalrenoveret og der kom et ekstra klasselokale til.

 

I 1999 byggede vi så den store tilbygning med stor sal (med plads til 250 gæster), stor scene, lærerværelse, IT-værksted og fire nye klasseværelser til mellemafdelingen med stort fællesrum med ekstra scene. Salen og scenen har givet skolens traditionsrige årlige musicals et gevaldigt løft med plads til rigtigt orkester, kor, lys, regi, multimedieshow og meget mere. Til hverdag bruges salen bl.a. til idræt og lånes af forældre til badmintontræning mm.

 

Samtidig købte Køge Lille Skole jord for at holde bebyggelsesprocenten og få plads til mere ”fri leg” og boldbaner.

 

Endnu en ombygning af køkkenet blev nødvendig, da vi efter mange drøftelser i forældrekredsen besluttede at give skolens madordning en større opgradering og samtidig gøre den mere økologisk. Satsningen gav pote og sikrer vores elever et sundt og ordentlig måltid mad hver dag - et måltid vi spiser sammen. Samtidig fik vi i 2001 papir fra Sundhedsstyrelsen på at have Danmarks bedste madordning for skoler. Det er vi meget stolte af.

 

På den nye jord har vi anlagt nye boldbaner med sand og græs, bygget en borg og en stor u-formet jordvold, hvor der altid er masser af leg. Volden kan bruges som amfiteater. Det prøvede vi bl.a. i september 2007 ved et stort fantasyprojekt.

 

Nede bagved har bygget shelters med bålplads, hvor en hel klasse mageligt kan overnatte.

 

​August 2017 blev endnu en ny tilbygning indviet, som skolen havde glædet sig til i flere år. Overbygningen flyttede ind i 499 nye kvm., hvor der blandt andet er tre nye moderne klasseværelser, et stort fællesrum, lærerforberedelse og nye mødefaciliteter. 

 

Møder man gamle elever fra Køge Lille Skole, så er de fulde af historier. Mange siger noget i retning af ”her var rart, jeg havde det godt”. Men nok så iøjnefaldende er det at se, hvordan eleverne vælger at bruge deres liv. Uanset om de går via universitetet og bliver embedsmænd og chefer, eller om de bliver håndværkere eller måske pædagoger, så er det et fællestræk, at eleverne går langt. Kommer langt. Særligt iøjnefaldende er skolens konstante bidrag til den danske musikscene, hvor man ikke skal lede længe for at finde musikere, der startede på at folde talentet ud, da de gik på Køge Lille Skole.

 

Køge Lille Skole har i sine leveår haft ca. tusind elever igennem systemet og i august 2008 fejrede den sin 40-års fødselsdag med en gigantisk fest, hvor nye og gamle elever, forældre og medarbejdere samles for at fejre fællesskabet og den skole, som med stolthed og glæde i hjertet ser sig selv som ” Køge Lille Skole: En skole for livet”.