Indskolingen

 

Forventninger om hjemmets deltagelse i at pakke og tjekke taske, bøger og penalhus. Det er væsentligt, at der opøves en hjemmelæringskultur – bredt defineret. Inspiration hertil hentes på temamøder i IS. Der læses bøger sammen, der øves rim, remser og bogstaver og tal. Der skal læses 15 minutter dagligt.