Mellemafdelingen

 

Der skal stadig hjælpes til med taske, penalhus, sedler og lignende, men det er i MA, at forældrenes ansvar/deltagelse naturligt skal aftage. Forældre inddrages dog stadig i hjemmearbejdet. Lektier handler i mellemafdelingen, dels om den fortsatte læseindlæring, og dels om færdiggørelse af repetitions-stof. Lektiemængden differentieres både klassevis og enkeltvis. Lektietid pr. uge ca. 1 1/2 time samt læsning hver dag. Der er skriftlige afleveringsopgaver i løbet af året i dansk og mat. i MA.