ANTAL ELEVER
Elevtal pr. 5. september 2018: 221

GENNEMSNITLIG KLASSEKVOTIENT
Klassekvotienten på KLS er 22 pr. klasse.
Fra 6. klasse kan der dog tages flere elever ind.
Der bestræbes på, ikke at optage nye elever i 8. og 9. kl.

ANTAL ELEVER PR. PC
Alle elever fra 7. til og med 9. kl. skal selv medbringe computer.
Skolen har computer og Ipads til undervisningsbrug i indskolingen og mellemafdelingen.
Elever med særlige behov har mulighed for at søge IT-rygsæk.

ANTAL MEDARBEJDERE
Antal fastansatte medarbejdere pr. 1. august 2018: 27

UNDERVISNINGSTILBUD OG PLANER
Skolen tilbyder undervisning fra 0. til 9. klassetrin og tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse.
Skolen står mål med undervisningen i folkeskolen, og Forenklede Fælles Mål gælder i sin helhed for undervisningen.

Skolens har valgt Bente Haugaard som tilsynsførende for skoleåret 2018/2019.


​Se flere praktiske informationer