På Køge Lille Skole er medarbejderne, udover børnene, det vigiste aktiv.
Kun med de rette medarbejdere kan vi udvikle og udanne helstøbte børn, og skabe den rette kultur for vores skole.

FOREBYGGELSE OG FASTHOLDESE
Hvert år gennemføres MUS-samtaler, hvert andet år APV, herefter uddybes APV-resultaterne på Planlægningsdagene i marts, og der udarbejdes herefter en handlingsplan.
Medarbejdere ansat på særlige vilkår følges med særlig opmærksomhed.

INTEGRATION OG ANSÆTTELSE
KLS har jævnligt medarbejdere i arbejdspraktik og lign.
 
RAMMER FOR INDSATSEN
KLS’ indsats i forhold til det rummelige arbejdsmarked må ikke få negative konsekvenser for skolens samlede virke.  De sædvanlige regler og specifikke krav til uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos medarbejderne stadig overholdes.
Det forudsættes, at alle medarbejdere udviser tolerance overfor hinandens livsvilkår og faser, men ingen medarbejdere må blive eller være en belastning for de øvrige.
Det er ledelsens opgave at italesætte og hævde disse rammer.