SKOLENS EGEN MADORDNING

På Køge Lille Skole vægter vi det højt at børnene får sund og næringsfyldt mad igennem hele dagen, således at de har de bedste forudsætninger for en god skoledag. Der indgår morgenmad, frokost og eftermiddagssnack. Maden er inklusiv i skolepengene

Overordnede mål:
  • At skabe sunde kostvaner hos eleverne.
  • At eleverne inddrages i tilberedningen af maden.
  • At anvende økologiske produkter.
  • At servere indbydende og sund mad af høj kvalitet.
  • At måltidet er formidler af kulturværdier, hvor vi dyrker samtalen, deler glæder, oplevelser og bekymringer og lærer at fungere i et socialt fællesskab.
I tilberedningen af maden på KLS vægtes økologi højt, og der anvendes overvejende økologiske råvarer. Så meget som muligt af maden tilberedes fra bunden, og der købes så få færdiglavede produkter som muligt. Årstidens variation følges, og det bestræbes at købe danske produkter, hvor det er muligt. Der serveres meget vegetarisk mad, og der introduceres jævnligt nye retter/råvarer.
 
Maden skal være lækker, sund og mættende, og der varieres mellem kartofler, ris, pasta, brød og andre kornprodukter. Der serveres kold mad – rugbrød og pålæg en dag ugentligt. Der serveres vand til maden hver dag. Der tages hensyn til vegetarer, allergier og elever med anden etnisk baggrund. Såfremt der kræves specieldiæt skal der foreligge en lægeerklæring og diætvejledning.  Pga. omkostninger og tid medbringer børn med særligt krævende diæter selv visse råvarer. (f.eks. sojamælk og rismælk)
 
Eleverne er med i tilberedningen af maden - hver elev fra 3. klasse er i køkkenet i en uge, hvor de indgår i alle arbejdsprocesser. Eleverne inddrages endvidere i menuplanlægningen for den uge, de er i køkkenet.
 
Frokoten spises i klassen sammen med klasselæreren. Det er op til læreren og eleverne selv at skabe gode og hyggelige rammer for spisningen, hvor alle får den ro, de har brug for. Eleverne skiftes til at hente service og mad i køkkenet, og der er afsat god tid til fælles spisning. Eleverne rydder af i klassen og bringer den beskidte service tilbage til køkkenet.
 
Kage, saftevand, sodavand, slik og chips serveres kun ved specielle lejligheder, f.eks. jul, fastelavn og andre fester. Eleverne kan have kage med til fødselsdag eller i klassens time, dette afgøres i den enkelte klasse.
 
Begrebet mad- og måltidspolitik er et bevidst valg. Mad og måltider handler ikke kun om selve maden, men også de sociale, fysiske og tidsmæssige rammer, eleverne har til at spise maden i. Eleverne oplever tilberedningen af maden og måltiderne som en helhed, og det kan medvirke til at styrke deres maddannelse og deres kompetencer til at vælge sundt.
 
Ved skolens arrangementer og fester finder bestyrelsen for Køge Lille Skole det vigtigt og har tillid til, at arrangementer afvikles i tråd med skolens poltik på området, og det tilstræbes at der videst muligt anvendes økologiske varer. Der kan laves en aftale om at gøre større indkøb gennem skolens køkken.

Klik her for at finde seneste Kontrolrapport (Smiley-ordning)