Samarbejdsudvalg på Køge Lille Skole

 

Deltagere Camilla (L), Ena (AMR) og Nicoline (TR)

 

Formålet med samarbejdsudvalget er at øge medarbejdernes indflydelse og medbestemmelse for derved at styrke interessen for funktionerne på skolen og for at sikre arbejdstilfredsheden.

 

Samarbejdet vedrører opgaver, som hører under arbejdsgiverens ledelsesret. Det involverer medarbejderne i skolens mål og strategi og medvirker til at skabe bedst mulige arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Det supplerer og støtter det almindelige samarbejde, der foregår mellem ledelse og medarbejdere i hverdagen.

 

Følgende arbejdsområder kan drøftes i udvalget:

 

●Status for skolens økonomi og budget.

●Opfølgning på APV og handleplaner

●Kompetenceudviklingsplan

●Personalepolitik herunder samarbejdsaftale.

●Pædagogisk udviklingsforum og skolens udviklingsplan - principper for inddragelse af medarbejdere.

 

Udvalget mødes mindst tre gange årligt: Fx oktober, februar og april -derudover efter behov.