DANNELSESPERSPEKTIV

Vi tror på, at et anerkendende fællesskab med engagement, oplevelser og faglig fordybelse giver børnene det fundament, der gør dem til nysgerrige, livsduelige voksne, der har mod og kompetencer til at være aktive medborgere i et demokrati og forståelse for samspillet mellem kultur og natur i en globaliseret verden.

 

SKOLEKULTUREN
Vi vægter en levende dagligdag, hvor der ikke er langt fra ide til handling. Udgangspunktet er det forpligtende og anerkendende fællesskab mellem børn, forældre og medarbejdere.

Samarbejde, ansvarlighed & gensidig respekt er fundamentet.

Derfor forventes en ordentlig og respektfuld omgangstone såvel mellem børn som voksne.

 

Skolen fordrer en åben kommunikation og forventer et konstruktivt samarbejde med forældrene. Det gælder både omkring børnenes undervisning og forberedelsen hertil, børnenes trivsel og opdragelse, samt til skolen som helhed.

Dette i tillid til, at vi alle vil hinandens bedste.

 

Grundlæggende elementer til skolekulturen

  • At vi alle gør en indsats for at forstå og rumme hinandens forskelligheder.
  • At vi alle anerkender, at lige vilkår kan betyde at behandle forskelligt.
  • At vi alle forstår, at individuelle behov nogle gange skal indpasse sig i fællesskabets interesse.
  • At vi alle ser sig som del af fællesskaber på flere niveauer.
  • At vi alle tager ansvaret for egne handlinger.
  • At vi alle forstår vigtigheden af engagement i vores lille system, bakker op omkring skolens aktiviteter og deltager aktivt for at udvikle KLS
  • At vi viser respekt for hinanden, tingene og naturen omkring os.
  • Kort sagt; børn og voksne trives på KLS.

LÆRINGSSYNET
Vores læringsmiljø understøtter samspillet mellem den faglige, sociale og personlige udvikling hos den enkelte.
Vi har en udogmatisk tilgang til viden og forholder os kritisk til alle ”sandheder”.
Vi mener erkendelsen fremmes via dialogen, samarbejdet og fortællingen/viden. Vi forstår formidling af viden/læringsprocessen som et samspil mellem alle implicerede.

Engagement, spontanitet og fordybelse er rammerne for læring.

 

I undervisningen skabes der rum for det eksperimenterende, undersøgende, legende og filosoferende, så børnene kan undres og stille spørgsmål. Det er vigtigt at inddrage børnenes ideer i undervisningen.

Børn, forældre og medarbejdere er ansvarlige for hinandens læring & trivsel.

 

FAGLIGHED
Vi opfatter faglighed som stræben efter stor kvalitativ og kreativ fordybelse i alle fag. Det betyder, at vi bogligt skal være dygtige til at læse, regne, forstå og løse problemstillinger. Faglighed er også at udtrykke sig kropsligt, musisk, billedligt og manuelt, hvor faglig kvalitet f.eks. kommer til udtryk gennem at skabe, bevæge og vise. Faglighed er således mere end et begreb i de boglige fag. Vi forstår faglighed som en vekslen mellem færdighedstræning, formidling og den projektorienterede arbejdsform. Faglighed kommer dermed til udtryk i alle fag hos os

PERSONLIGE KOMPETENCER
Det enkelte barn tilskyndes til selvstændighed, så det bliver i stand til at træffe beslutninger og deltage aktivt i livet. Barnet lærer i trygge rammer at sige fra og til på en ordentlig måde og lærer, at der er forskel på at have lyst til og brug for. Barnet erfarer, at handlinger har konsekvens og betydning for andre. Barnet opfordres til at kende egne styrker og have rum til at arbejde med svagheder. Barnet bevidstgøres i stigende grad gennem skoleforløbet om medansvar for egen læring.

SOCIALE KOMPETENCER
At erfare, at man har brug for hinandens kompetencer, viden og venskab er fundamentalt for udviklingen af de sociale kompetencer.
Det enkelte barn lærer at indgå i samspil med andre. Børnene lærer at lytte og anerkende andre holdninger og nå til enighed for fælles bedste.
De lærer demokratiets spilleregler at kende ved at bruge dem i praksis og forstå begrebet ligeværdighed også globalt.

SKOLENS VISION
KLS’ vision er at være en dannelsesinstitution i stadig udvikling uden at gå på kompromis med vores grundlæggende værdier.