HVERDAGEN PÅ KLS

Skoledagen på KLS har lige så mange farver og former, som der er ideer.
Nogle dage sidder alle - som i gamle dage - på hver deres plads i klasseværelserne med en bog og blyant - og naturligvis et par pc'ere!
Andre dage er ingen, hvor de ifølge skemaet skulle være. De kan så enten være ude at løbe eller danse i hallen, "hulahoppe i gården". De kan også være på tur ud-af-huset, eller sidde i grupper rundt omkring med forskellige opgaver. Som regel er der også 6-7 elever i køkkenet for a

t hjælpe med frokosten.

FAGENE

Skolen følger Forenklede Fælles Mål fra undervisningsministeriet, og følger dermed de slutmål, delmål og undervisningsplaner for fag og emner.
Der undervises i samme fag som i folkeskolen. Dog har vi valgt at undervise i Religion & Livsfilosofi fra 0-9.klasse, i stedet for kristendom. 
I overbygningen er der Linjefag, som aftales løbende.
 
LEKTIER                      
Som lilleskole og dannelsesinstitution er det naturligt, at vi samarbejder med hjemmet om lektier. At forældrene deltager aktivt i lektielæsningen giver også en naturlig mulighed for involvering i børnenes dagligdag.
Det siger næsten sig selv, at der i de tre afdelinger er en vis progression i mængde og indhold af lektier – og naturligvis også i vores forventninger til forældrenes rolle i lektielæsningen. Forældrene holder sig orienterede om lektier på ForældreIntra.

KLASSENS SOCIALE LIV
Vi prioriterer klassens sociale liv og kaptital højt på skolen. Børn og voksne opstiller i samarbejde, hvilke regler der er gældende for en god klassekultur. Vi har på tværs af klassene venskabsklasser, hvor ældre elever har særlige opgaver sammen med de yngre elever, som eksempel læsemakker. Derudover uddannes elevmæglere/legepatrulje på de ældste klassetrin, således de kan tage aktivt del i konfliktløsning mellem børnene samt være med til at skabe aktive og gode frikvarterer for alle.