OPSKRIVNING OG INDMELDELSE
Det er altid muligt at blive skrevet på venteliste til både kommende børnehaveklasse og til eksisterende klasser.
Du kan hente blanketten HER i word*eller PDF
 
Optagelse sker efter følgende kriterier:
  1. Søskende har fortrinsret. Ved søskende forstås børn, der har mindst en far eller mor tilfælles og/eller sammenbragte børn på samme folkeregisteradresse.
  2. En hensigtsmæssig kønsfordeling i klasserne tilgodeses.
  3. Anciennitet. Bemærk, at man er først skrevet op, når ovenstående blanket er modtaget på KLS, og vi har kvitteret for modtagelsen pr. mail eller brev.
 
Der optages normalt 22 i børnehaveklassen. For de øvrige klasser, tages der individuelt stilling til, hvordan børnegruppen fungerer, inden der tages nye børn ind.
For børn med behov for vidtgående specialundervisning, tages der stilling til den eksisterende børnegruppes sammensætning, behov og ressourcer. Den generelle indstilling er, at alle børn fortjener såvel en chance som det bedste tilbud. (Ca. 10 % af vores børn modtager specialundervisning.).
I foråret, året inden barnet skal begynde i børnehaveklassen, sender vi brev ud for opdatering af venteliste. I det skoleår, hvor barnet skal begynde 1. april udsendes i september måned skoleparathedspjecen, der skal returneres, og efter tilladelse indhenter vi oplysninger fra børnehaverne. Er der divergens mellem forældre og børnehavens udmelding indkaldes til samtale.
Er der frie pladser i eksisterende klasser, kontaktes børn på ventelisten efter ovenstående kriterier, og der inviteres til en gensidig forventningsafklarende samtale med skoleleder og eventuelt klasselærer. Børnene deltager naturligt i denne samtale.
Ved optagelse efter børnehaveklassen, er der en gensidig prøveperiode på 14 dage, som kan forlænges til 1 måned efter behov. Prøvetiden er gratis.
Ved indmeldelse udfyldes Indmeldelsesblanket, som fås på kontoret.
 
SKOLESTART
Vores skolegang begynder med HELTIDSSFO i april måned, i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det vil sige, vi har 1. skoledag første hverdag i april og ”legelære”, hvordan en skoledag ser ud, så alt er kendt, når børnehaveklassen mødes igen til august. Vi har valgt denne model, ud fra en betragtning om, at inddeling i heltidssfo, børnehaveklasse og lignende er voksenkonstruktioner, som ikke er foreneligt med forståelsen i børnehøjde. Man begynder i skole, når man stopper i børnehaven og skal afleveres et andet sted om morgenen!
 
UDMELDELSE
Der er 3 måneders opsigelsesvarsel ved udmeldelse midt i et skoleår. Ved udmeldelse til skoleårets slutning 31.7. skal dette ske senest 1. juni. Udmeldelse skal ske på særlig udmeldelsesblanket, der fås på kontoret.
 
PRISER/SKOLEPENGE
Vær opmærksom på, at skolepengene betales i 12 rater, dvs. også i juli måned, også det år, barnet går ud af 9.klasse. Se prisliste
 
*Vi oplever at nogen har problemer med at åbne word-filen når man bruger Microsoft EDGE. Prøv enten en anden browser eller download PDF version